Links & Downloads

Bygge & bygningsfakta

 
Digital byggeansøgning - Digital byggeansøgning Aarhus kommune
Ejendomsvurdering - Skats ejendomsvurdering og tidligere salgspriser. 
Kort & Matrikelstyrelsen – Offentlig forvaltning af matrikelregistret, matrikelkortet og matrikelarkivet. 
OIS.dk – Offentlig database med ejendomsdata 
Ler.dk - Ledningsregistret, undgå graveskader og find oplysninger her
Mitindeklima.dk – Få vurderet kvaliteten af dit indeklima 
Tinglysningsretten – Digital tinglysning over fast ejendom m.m 
Boligejer.dk – Ejendomsdata for bolig købere, sælgere og bolig byggere. 
BE06 energiberegner – Energi og besparelsesberegner
Byggeriogenergi.dk – SBI anvisninger om energiforbrug i bygninger
Kulturarv.dk - Kulturarvsstyrelsens database over fredede og bevaringsværdige bygninger


Bygge vide & information

Altomhuset.dk – Illustreret bygge ordbog, find udtryk og benævnelser på bygningsdele
Godkendtevandhaner.dk – Se om din vandhane overholder grænseværdierne for bly og cadmium og ikke afgiver nikkel.
Godetage.dk – Detaljer omkring tagopbygning med Autocad og 3D tegninger


Bygge materialer og inspiration

Boligmagasinet.dk –Inspiration fra Boligmagasinet 
VVS&BAD – VVS og Bad
Lithos.dk – Natursten
Hofa.dk – Fliser til gulv og væg
Dhs.as – Dansk hårdttræ savværk af alt i massiv ædeltræ
Koekkeninspiration.net – Køkken inspiration
Bedrebad.dk – Bad inspiration
Havenyt.dk – Have inspiration
Viden om træ – Viden om træ fra Teknologisk Institut 

 

 


Downloads

  - Byggetilladelse og bygge anmeldelse blanket for Århus Kommune

  - General byggetilladelse og bygge anmeldelse blanket

  - Dispentation til byggeansøgning blanket for Århus Kommune.  

  - Til anmeldelse af byggeaffald før byggestart for Århus Kommune 

  - Ansøgning for Spildevandstilladelse for Århus Kommune

  - Anmeldelse af tom bolig / Ansøgning om frist til ibrugtagning for Århus Kommune

  - Færdigmelding af ombygning og oplysning om byggeudgifter for Århus Kommune

  - VVS anmeldelse og færdigmelding for Århus Kommune 

  - Færdigmelding af kloakarbejde på egen grund

  - Fuldmagt til stedfortræder for ejendommens ejer for Århus Kommune

  - Checkliste til byggestyring / tilsyn (Fra HFB)

  - Bog om bygningers BR 08 energikrav og eksisterende bygningers energi besparelsespotentiale

  - Anmeldelse af obsaveret rotter blanket for Århus Kommune (grundejerens pligt)